Porady prawne, psychologiczne i mediacje

25 stycznia 2015

Rozpoczęłyśmy świadczenie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych oraz mediacji w ramach projektu POPOP. Porady uzyskać można w Trójmieście, Warszawie oraz online, zaś mediacje prowadzone będą w Warszawie i Gdańsku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i zasadami rezerwacji w dziale WSPARCIE na stronie projektu.

Poradnictwem w ramach projektu zajmują się Magdalena Goetz i Magda Bellwon.

Magdalena Goetz – psycholożka. W ramach pracy zawodowej pod szyldem zlokalizowanej w Gdyni Pracowni Psychologicznej Aspiro prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, oferuje wsparcie rozwoju osobistego, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia dla kadry oświatowej oraz szkołę dla rodziców. Na Uniwersytecie Gdańskim ukończyła studia magisterskie i doktoranckie z zakresu psychologii, specjalizując się w zagadnieniach związanych z organizacją i patologią pracy oraz przyczyn i konsekwencji stresu (również zawodowego). Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej pt. „Cechy temperamentu, poziom stresu i stylów radzenia sobie ze stresem a postawy życiowe pracowników zawodów społecznych”. Regularnie publikuje artykuły specjalistyczne dotyczące m.in. zagadnień związanych z psychologią wychowawczą i pracy, w tym stresu, wypalenia zawodowego i przemocy interpersonalnej, dyskryminacji, cyberprzemocy i mobbingu. Jej teksty ukazują się m.in. w czasopismach: „Niebieska Linia”, „Głos Nauczycielski”, „Emocje”, „Dyrektor Szkoły”, „Świat Problemów”, „Mentor”, „Głos Pedagogiczny”.

Magda Bellwon – mediatorka, prawniczka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Ukończyła Podyplomowe Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz liczne kursy i warsztaty z zakresu mediacji i polubownych metod rozwiązywania konfliktów. Trenerka, absolwentka Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich na SWPS i kotrenerka mediacji rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Od ośmiu lat prowadzi mediacje gospodarcze, pracownicze i cywilne. W swojej pracy wspiera tych, którzy doświadczyli sytuacji konfliktowych, tak aby znaleźli pozytywne rozwiązanie mimo różniących ich zdań. Wieloletnia wolontariuszka Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku udzielająca porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego i prawa pracy. Od dwóch lat właścicielka firmy „Conseo” zajmującej się prowadzeniem mediacji, negocjacji oraz szkoleń z zakresu mediacji, komunikacji i negocjacji. Inicjatorka „Salonu Mediatora” – miejsca cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Prowadzi warsztaty dla trójmiejskich przedsiębiorców, promujące ideę mediacji i ukazujące jej praktyczne zastosowanie w biznesie. Współpracuje z trójmiejskimi uczelniami, prowadząc szkolenia i wykłady z prawa oraz z polubownych metod rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

partnerzy

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.