O miejskich potrzebach seniorów – debata Magazynu Miasta

5 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013 zapraszamy na debatę o miejskich potrzebach seniorów organizowaną przez Magazyn Miasta, Res Publica Nowa i Instytut Kultury Miejskiej. W dyskusji udział weźmie m.in. Monika Popow z Fundacji „Się Zrobi!”, która realizowała projekt „Wolontariat 50+. Pomorskie – razem w działaniu!”.

Wstęp wolny. Debata odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40)


Społeczeństwo się starzeje, a nasze miasta wciąż nie są wystarczająco przystosowane do potrzeb osób starszych. Brakuje odpowiedniego rozpoznania i reagowania na potrzeby seniorów w różnych aspektach ich życia w mieście. Staje przed nami coraz więcej wyzwań, którym musimy sprostać, by rozwijać miasta przyjazne wszystkim grupom wiekowym – od aktywnego uczestnictwa najstarszych członków społeczeństwa w życiu społecznym i na rynku pracy przez rozwój dostępności usług medycznych i przystosowanie przestrzeni miejskich do potrzeb osób starszych, po rozwój kapitału społecznego, który umożliwia wspieranie seniorów na różnych poziomach.

Należy rozwijać społeczną świadomość zmiany demograficznej, której właśnie doświadczamy. Poważnym zadaniem jest przede wszystkim praca nad zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek i nad rozwojem solidarności międzypokoleniowej. Przemianę w życiu miejskim zacząć trzeba między innymi od rewolucji w zakresie społecznej świadomości, zwyczajów oraz kultury. Dlatego też do rozmowy o miejskich potrzebach seniorów Instytut Kultury Miejskiej zaprosił gości, którzy o potrzebach kulturalno-społecznych seniorów wiedzą dużo z perspektywy doświadczenia zawodowego.

W dyskusji udział wezmą:
– dr Marcin Poprawski, UAM, koordynator ogólnopolskiego projektu badawczego „Po co seniorom kultura?”, http://www.centrumis.pl/po-co-seniorom-kultura-raport-z-badania.html;
– Monika Popow, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”,
– Bożena Grzywaczewska, przewodnicząca Rady Seniorów w Gdańsku;
– Ludwika Sikorska, pełnomocniczka rektora UG ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Prowadzenie: Marta Żakowska, redaktorka naczelna magazynu „Miasta”

Magazyn „Miasta” poświęcony jest kulturze miejskiej, różnym aspektom rozwoju miast i metropolii polskich (od polityki miejskiej i zarządzania przez urbanistykę i architekturę po projektowanie i sztukę w przestrzeniach publicznych). Kwartalnik współtworzą specjaliści różnych dziedzin, rozpatrując miejskie zagadnienia i rozwiązania z Polski i zza granicy. Na jego łamach poruszane są kluczowe tematy dotyczące zjawisk i problemów, z jakimi borykają się przestrzenie zurbanizowane. Magazyn skierowany jest do wszystkich środowisk zajmujących się rozwojem miast, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące środowiska ich pracy – od mieszkańców i artystów po urbanistów, architektów i aktywistów. Każdy numer MIAST budowany jest wokół tematu przewodniego. Pierwszym z nich była kwestia mieszkaniowa. Drugi poświęcony jest kwestii uspołeczniania. Trzeci numer Magazynu ukaże się w czerwcu i wyjdzie pod hasłem Starsze Miasto – poświęcony będzie miejskim potrzebom seniorów.

www.publica.pl/magazynmiasta
www.facebook.com/magazyn.miasta

 

partnerzy

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.