Rusza projekt POPOP!

30 października 2014

30 października b.r. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” rozpoczęła realizację projektu pt. „Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie”. Otrzymaliśmy na jego realizację dotację w II edycji konkursu na projekty tematyczne programu dla organizacji pozarządowych „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dotacja została przyznana w ramach obszaru tematycznego „Kontrola obywatelska”. To szczególnie istotne, ponieważ dotychczas nie było w Polsce tego typu mechanizmów samoregulacji. Eksperci, m.in. Lidia Kuczmierowska w raporcie „Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce” (Klon/Jawor 2012), podkreślają, iż brakuje inicjatyw strażniczych zajmujących się negatywnymi zjawiskami w samym III sektorze. Tymczasem podejmując działania strażnicze wobec innych podmiotów powinien on stanowić przykład standardów dobrego rządzenia. Z naszego wieloletniego doświadczenia pracy środowisku pozarządowym, z analizy spraw, z jakimi zwracano się do nas jako organizacji wspierającej  i z doświadczenia prezeski Fundacji, badaczki polskich NGO w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, wynika zaś, że trzeci sektor bywa mitologizowany jako miejsce pracy, w praktyce zaś jest polem wielu problemów, zarówno dla niego specyficznych, jak i typowych dla całego polskiego rynku pracy.

Projekt POPOP ma na celu ochronę praw osób pracujących w organizacjach pozarządowych: zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę czy umowy cywilno-prawne, jak i członków i członkiń oraz wolontariuszy i wolontariuszek. Zakłada realizację ogólnopolskich działań strażniczych w trzech blokach: BADANIA (diagnoza i analiza problemu, raport, wypracowanie rekomendacji dla NGO i grantodawców), EDUKACJA (debaty regionalne w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie, kampania, strona edukacyjna) oraz WSPARCIE (porady prawne i psychologiczne w sytuacjach mobbingu i dyskryminacji, mediacje pomiędzy pracownikami a NGO).

Zapraszamy do zakładki DZIAŁANIA. Już wkrótce więcej informacji o przygotowywanych w ramach projektu inicjatywach.

 

partnerzy

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.