WSPIERAMY STARANIA GDAŃSKA O TYTUŁ ESK 2016!

2 czerwca 2011

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” wspiera starania Gdańska i Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016!

1 czerwca rozpoczęła się kampania promocyjna. Gdańsk 2016 bezpośrednio przed rozstrzygnięciem konkursu o tytuł ESK 2016, które nastąpi 21 czerwca, pragnie zaakcentować, że Europejska Stolica Kultury to projekt angażujący różne środowiska na rzecz rozwoju miasta. Jednym z atutów kandydatury Gdańska i Metropolii jest bowiem silne wsparcie dla projektu wśród mieszkańców, organizacji pozarządowych, biznesu, środowiska naukowego i artystycznego.

W kampanii bierze udział kilkudziesięciu partnerów Gdańsk 2016. Swoje poparcie dla kandydatury wyrażają firmy, uczelnie, media, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury, m.in. Inicjatywa Wolna Białoruś, Pomorski Klaster ICT, Wirtualna Polska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Amnesty International, Uniwersytet Gdański, Honorowy Konsulat Hiszpanii w Gdańsku, Kolonia Artystów czy British Council. Wśród nich znalazła się także Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”.

 

partnerzy

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.