Jak działać na rzecz poprawy warunków pracy w NGO?

9 kwietnia 2016

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”, Fundacja Stabilo oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają do dyskusji i działania na rzecz poprawy warunków pracy w trzecim sektorze.

piątek 22 kwietnia 2016
Pracownia Duży Pokój, Warszawa, ul. Warecka 4/6
(wejście od ul. Kubusia Puchatka)

godz. 12.30-14:30
Premiera raportu “Trzecia strona medalu. Sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych”

godz. 15.00-16:30
Spotkanie Partnerstwa Tematycznego „Działania na rzecz wzmacniania personelu organizacji oraz wzmacniania organizacji w roli przyjaznych pracodawców”

Otwarte spotkanie rozpocznie się od premiery raportu przygotowanego w ramach projektu POPOP. Agnieszka Kaim (FIS “Się Zrobi!”) opowie o wynikach badania jakościowego identyfikującego problemy pracownicze charakterystyczne dla organizacji pozarządowych, zaś dr hab. Marek Rymsza (ISNS UW) i Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo, OFOP) przedstawią komentarze eksperckie i rekomendacje. Prezentacje ekspertów stanowić będą wstęp do rozmowy na temat możliwych kierunków działań na rzecz poprawy warunków pracy w III sektorze.

Osoby, które chciałyby aktywnie włączyć się w takie działania, zapraszamy do pozostania na drugiej części spotkania i zaangażowania się w prace Partnerstwa Tematycznego nr 30. W ramach wprowadzania w życie Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego zajmuje się ono wzmacnianiem personelu NGO oraz wspieraniem organizacji w roli przyjaznych pracodawców. Inicjatorem i koordynatorem Partnerstwa jest Łukasz Broniszewski.

 

Osoby spoza Warszawy zainteresowane zwrotem kosztów podróży na spotkanie zapraszamy do kontaktu: edukacja@popop.org.pl

 

partnerzy

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.