projekty2

Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie

Projekt “Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie” (w skrócie: POPOP) przewiduje diagnozę sytuacji III sektora pod kątem sytuacji pracowniczej (blok BADANIA), podnoszenie świadomości w sektorze i upowszechnianie informacji na temat praw osób…
>>>

bezpieczenstwo_kobiet_logo

Bezpieczeństwo Kobiet 2012

Celem projektu „Bezpieczeństwo Kobiet 2012” było przeciwdziałanie ryzyku przemocy wobec kobiet podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej poprzez zorganizowanie warsztatów i kampanii społecznej. Główny element kampanii to strona internetowa www.bezpieczenstwokobiet.info, która zawiera porady, w tym…
>>>

wolontariat50plus_logo

Wolontariat 50+. Pomorskie – razem w działaniu!

Celem projektu „Wolontariat 50+. Pomorskie – razem w działaniu!” jest rozwój wolontariatu osób 50+ w woj. pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta i powiatu bytowskiego. Projekt jest skierowany zarówno do potencjalnych wolontariuszy i wolontariuszek, jak i do organizacji…
>>>

video_logo

VIDEO!

„VIDEO!” to nowatorski projekt edukacji artystycznej, łączący elementy rozwijania kreatywności i twórczej ekspresji ze zdobywaniem umiejętności społecznych, który zrealizowaliśmy w 2011 roku. Vidżejowanie to uznana, choć nadal mało dostępna w Polsce artystyczna forma wyrazu. Nauczyć się jej…
>>>

idealnalab_m

Idealna.Lab

Perfomatywny projekt „Idealna” powstaje od 2008 roku i opowiada o współczesnej obrzędowości, o autorytecie, o wzajemnej tolerancji i przyjaźni wśród kobiet należących do różnych pokoleń. Iwona Zając spełnia w nim swoje marzenia o byciu piękną, zadbaną kobietą. Gra z konwencją…
>>>

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.