bezpieczenstwo_kobiet_logo

Bezpieczeństwo Kobiet 2012

Celem projektu „Bezpieczeństwo Kobiet 2012” było przeciwdziałanie ryzyku przemocy wobec kobiet podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej poprzez zorganizowanie warsztatów i kampanii społecznej.

Główny element kampanii to strona internetowa www.bezpieczenstwokobiet.info, która zawiera porady, w tym podstawy samoobrony, zasady postępowania w przypadkach przemocy, numery telefonów zaufania i kontakty do organizacji pomocowych.

W ramach akcji odbyły się warsztaty wrażliwości genderowej i asertywności ?Nie znaczy nie!” (24-25 marca 2012) oraz warsztaty artystyczne „Bez izolacji” (31 marca-1 kwietnia 2012).

 

Warsztaty „Nie znaczy nie!” prowadziła Anna Urbańczyk. W ramach 16 godzin warsztatów omówiono kwestie stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przyjrzano się stereotypom dotyczącym płci oraz jak wpływają one na mechanizmy przemocy. Podczas szkolenia omówiono zagadnienie płci społeczno-kulturowej. Ważnym aspektem warsztatów było skupienie się na asertywności w sytuacjach osobiście trudnych i przećwiczenie reakcji. Uczestnicy i uczestniczki poznali też sposoby reagowania na dyskryminację oraz język przydatny podczas konstruowania prac i haseł do kampanii społecznej oraz przykłady kampanii społecznych i wrażliwych i niewrażliwych reklam promujących duże wydarzenia sportowe.

Warsztaty artystyczne „Bez izolacji” prowadziła Iwona Zając. W ramach 10 godzin warsztatów omówiono pozytywne i negatywne przykłady kampanii społecznych. Opierając się na technice szablonu wspólnie wypracowano materiały wizualne do wykorzystania w kampanii dotyczącej przemocy wobec kobiet – szablony stworzone przez uczestniczki i uczestników warsztatów posłużyły artystce Agacie Królak do zaprojektowania materiałów kampanii.

 

Ponadto w ramach akcji odbyły się happeningi i konkurs dla internautów. Wydane zostały także pocztówki do rozdawania na Gdańskich Targach Turystycznych w „Strefie Mistrzostw” i 10 tysięcy informatorów z poradami do rozdawania w czasie rozgrywek EURO 2012. Informatory wydane były w partnerstwie z Unią Miast Bałtyckich, Strażą Miejską, Safe Games Polska, Krytyką Polityczną – Świetlicą w Trójmieście i Pomorskim Domem Nadziei.

 

 

Organizatorzy:

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”

Instytut Kultury Miejskiej

 

Główny partner:

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW  Polska
Partnerzy:

The West Ukrainian Center „Women’s Perspectives”
Kapelusz Pomysłów „Cat in the Hat”
KPH Trójmiasto
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego „Bez Tabu”
Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście
Biuro Prezydenta Miasta Gdańska ds. Sportu i Euro 2012
Wydzial Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Straż Miejska w Gdańsku
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Fundacja Autonomia

partnerzy

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.