projekty2

Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie

Projekt “Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie” (w skrócie: POPOP) przewiduje diagnozę sytuacji III sektora pod kątem sytuacji pracowniczej (blok BADANIA), podnoszenie świadomości w sektorze i upowszechnianie informacji na temat praw osób pracujących w NGO, m.in. poprzez debaty regionalne w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie (blok EDUKACJA), a także świadczenie bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych i mediacji między pracownikami a zarządami organizacji (blok WSPARCIE).

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie popop.org.pl

partnerzy

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.