Strategije kvalitativnih istraživanja u primjenjenim društvenim znanostima

Strategije kvalitativnih istraživanja u primjenjenim društvenim znanostima - Halmi, Aleksandar | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Halmi, Aleksandar
DIMENZIJA
12,96 MB
NAZIV DATOTEKE
Strategije kvalitativnih istraživanja u primjenjenim društvenim znanostima.pdf
ISBN
2006643091846

OPIS

Kvalitativna istraživanja posebno su važna u proučavanju društvenih odnosa u karakterističnom povijesnom i sociokulturnom kontekstu sudionika istraživanja koji odlikuju pluralizam i multikulturalnost. Glavna značajka te pluralizacije je nova perspektiva rastuće individualizacije, posebnih životnih stilova i načina života. Taj pluralizam različitih interesa nosi sa sobom nove dimenzije za provođenje empirijskih socijalnih istraživanja. Predstavnici postmodernizma tvrde da se era velikih teorija povukla pred nadolazećim lokalnim, temporalnim, situacijskim i kontekstualnim pristupima. Rapidne socijalne promjene i diversifikacija svijeta života u rastućoj je konfrontaciji s tradicionalnom pozitivističkom paradigmom. Tradicionalna deduktivna metodologija koja izvodi hipotetičke odnose iz apstraktnih teorijskih modela sve više ustupa mjesto induktivnim strategijama istraživanja koje polaze od socijalnog konteksta subjekta. Stoga je osnovna svrha ovog rada pronalaženje jednog sveobuhvatnog spoznajno-teorijskog pristupa koji bi proučavanju socijalnih fenomena prišao iz multidimenzionalne perspektive razvijajući sve tri poznate strategije: hermeneutičko-povijesnu, empirijsko-analitičku i akcijsko-kritičku. Iz sadržaja Uvodna razmatranja, teorijske paradigme i perspektive, strategije istraživanja, metode prikupljanja empirijskog materijala, kvalitativna analiza empirijskog materijala, umijeće interpretacije i evaluacije, prilog – vježbe.

2nd Edition. Metode istraživanja u obrazovanju. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima.

Zagreb: Naklada Slap (odabrana poglavlja). Milas, G.

POVEZANE KNJIGE