Turizam i sport – razvojni aspekti

Turizam i sport – razvojni aspekti - Bartoluci, Mato | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Bartoluci, Mato
DIMENZIJA
12,80 MB
NAZIV DATOTEKE
Turizam i sport – razvojni aspekti.pdf
ISBN
2974958923361

OPIS

TURIZAM I SPORT – razvojni aspekti / TOURISM AND SPORT – aspects of developmentTurizam i sport kao masovne društveno-ekonomske pojave suvremenog društva međusobno su bliske i povezane različitim svezama i odnosima, što proizlazi iz činjenice prema kojoj su nositelji ovih pojava isti subjekti – turisti. Dok je u povijesti sport bio povezan s turizmom putovanjima na različite sportske priredbe, u suvremenom turizmu sport ima mnogo širu ulogu. Osim natjecateljskog sporta koji se i danas provodi uz pomoć turizma, u suvremenom turizmu sport sa svim svojim oblicima postaje važan sadržaj boravka turista u kojem su oni aktivni sudionici različitih sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Iz takvog odnosa nastaju danas prepoznatljivi oblici sportskog turizma na moru, natjecateljskog sportskog turizma, velikih sportskih priredbi u turizmu, wellness-turizma i dr. Time je sport ušao u sferu turističkog tržišta i postao važan čimbenik razvoja turizma. Posebno važan rad o ovoj temi u Hrvatskoj predstavlja knjiga Turizam i sport (M. Bartoluci, N. Čavlek i sur., 1998.) s radovima stručnjaka s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta te drugih znanstvenih institucija u Hrvatskoj. Upravo je ta knjiga bila svojevrsna osnova za konstituiranje posebnog predmeta Turizam i sport na Kineziološkom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te predmeta na poslijediplomskom studiju na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Budući da knjige već duže vrijeme nema na tržištu, urednici su pokrenuli novo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige s ciljem uključivanja novih spoznaja do kojih se došlo istraživanjem međuzavisnosti turizma i sporta u proteklih nekoliko godina. Na tim osnovama nastao je udžbenik Turizam i sport – razvojni aspekti. Iako su neki autori isti kao u prethodnoj knjizi, ipak je udžbenik po svom sadržaju potpuno novo djelo. Tematski su u njemu obrađeni razvojni aspekti turizma i sporta, pa je i sadržaj udžbenika strukturiran na taj način. Udžbenik je sastavljen od radova 22 autora koji se pojavljuju u jednome ili više priloga. Namijenjen je studentima kineziologije i ekonomije. Napisan je na hrvatskome i engleskom jeziku te će se njime moći koristiti i strani studenti tim više što u svjetskoj literaturi ima malo knjiga koje obrađuju tu problematiku. Iz sadržaja: – Utjecaj svjetskih turističkih tokova na razvoj hrvatskog turizma – Globalni trendovi u razvoju sportskog turizma – Zaposlenička funkcija turizma u hrvatskome gospodarstvu – Integrirani destinacijski menadžment u turizmu – Unaprjeđenje kvalitete hrvatskog turizma – Razvoj specifičnih oblika turizma (zimsko-sportski turizam, velike sportske priredbe i turizam, sport u gradovima i turizam, golf turizam, nautički turizam, zdravstveno-preventivni programi u turizmu).

godine Rajko Šugman Puni tekst: hrvatski, pdf Udžbenik sastavljen od radova 22 autora koji se pojavljuju u jednome ili više priloga. Namijenjen je studentima kineziologije i ekonomije, kako u Hrvatskoj, tako i inozemstvu jer je napisan na hrvatskom i engleskom jeziku, ali i s obzirom da je u svijetu vrlo malo knjiga poput ove. Turizam i sport : razvojni aspekti = Tourism and sport : aspects of development / Mato Bartoluci, Nevenka Čavlek i suradnici Turizam i sport : razvojni aspekti = Tourism and sport : aspects of development PODUZETNIŠTVO U TURIZMU prof.dr.sc.

(2008). PRIKAZ KNJIGE: TURIZAM I SPORT - RAZVOJNI ASPEKTI I TOURISM AND SPORT - ASPECTS OF DEVELOPMENT, Bartoluci, Mato; Čavlek, Nevenka i suradnici u izdanju Školske knjige 2007.

POVEZANE KNJIGE