Metode istraživanja u obrazovanju

Metode istraživanja u obrazovanju - Choen, L | Siezrobi.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togasiezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Choen, L
DIMENZIJA
3,85 MB
NAZIV DATOTEKE
Metode istraživanja u obrazovanju.pdf
ISBN
2463187418725

OPIS

Peto englesko i prvo hrvatsko izdanje najveće je preoblikovanje knjige do sada i uključuje reorganizaciju materijala u pet dijelova koji zahvaćaju čitav raspon tema u planiranju obrazovnih istraživanja: a) kontekst obrazovnih istraživanja; b) planiranje obrazovnih istraživanja; c) stilovi obrazovnih istraživanja; d) strategije za prikupljanje podataka i istraživanje; e) najnovije spoznaje u obrazovnim istraživanjima. Puno materijala iz prethodnih izdanja promijenilo je mjesto unutar ovih pet dijelova kako bi bili pristupačniji čitatelju, a pažljivo pridavanje naslova poglavljima trebalo bi pridonijeti toj pristupačnosti. Unutar ovih glavnih dijelova knjiga uključuje znatan dodatni materijal kako bi ovo izdanje bilo što uravnoteženije i obuhvatnije i kako bi davalo primjere i više praktičnih uputa onima koji planiraju i provode obrazovna istraživanja. Ovo izdanje također uključuje i upute za analizu podataka i kod kvalitativnog i kod kvantitativnog pristupa, kao i teme koje se odnose na objavljivanje rezultata istraživanja. – Prvi dio uključuje dodatni materijal o interpretativnim, etnografskim, interakcionističkim, fenomenološkim i kvalitativnim pristupima; dodatni materijal o istraživanjima kurikuluma i evaluacijskim istraživanjima; novi materijal o kritičkim pogledima na obrazovna istraživanja, uključujući ideološku kritiku Habermasa i Frankfurtske škole i feministički pogled; novi materijal o istraživanjima, politici i stvaranju obrazovne politike. – Drugi dio sadrži potpuno novi dio zamišljen tako da pomogne istraživačima početnicima u planiranju i provedbi obrazovnih istraživanja, od najranijih faza do kraja. Predviđamo da će taj dio biti posebice koristan studentima u visokom obrazovanju koji provode obrazovna istraživanja kao dio programa studija. – U trećem dijelu nalazimo značajan novi materijal o naturalističkim, kvalitativnim i etnografskim pristupima, uključujući kritičke etnografije; dodatni materijal o akcijskim istraživanjima, pridružujući ga kritičkim pristupima iznesenim u prvom dijelu; novi materijal i poglavlja o odabiru uzorka, pouzdanosti i valjanosti, uključujući kvalitativne pristupe obrazovnim istraživanjima; dodatna objašnjenja često korištenih pojmova u kvantitativnim obrazovnim istraživanjima, primjerice statističke značajnosti, korelacija, regresije, zakrivljenosti i naznake specifičnih statističkih postupaka koje treba koristiti za analizu podataka; novi i dodatni materijal o analizi povijesti događaja, meta-analizi i višerazinskom modeliranju; uvod u Tehniku nominalnih grupa i Delfi tehnike; dodatni materijal o planiranju i provedbi studije slučaja; dodatni materijal o analizi podataka za kvalitativne podatke, tj. o analizi sadržaja i šifriranju, analizi terenskih zabilješki, kognitivnom mapiranju, uzorkovanju, kritičkim događajima i slučajevima, analitičkoj indukciji i trajnom uspoređivanju. – Četvrti dio uključuje novi materijal i poglavlja o nacrtu

Uz njihovu pomoć moguće je dobiti informacije o određenoj studiji. Metode operacionih istraživanja razlikuju se međusobno po general-nosti - širini obuhvata (veličini skupa problema koji se njima mogu reša-vati) i snazi Metode i tehnike operacionih istraživanja se u različitoj meri prime-njuju u sistemima odbrane različitih država. Nivo primene zavisi od niza faktora... Na primer, glavne metode istraživanja u psihologiji su samoopažanje, opažanje u prirodnim uslovima, anketno ispitivanje, proučavanje slučajeva i eksperiment.

Razlike između kvantitativnih I kvalitativnih metoda istraživanja. Problematična iskrenost i preciznost Problematična mogućnost uopštavanja.

POVEZANE KNJIGE