Principi telekomunikacija

Principi telekomunikacija - Dukić, Miroslav | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Dukić, Miroslav
DIMENZIJA
9,14 MB
NAZIV DATOTEKE
Principi telekomunikacija.pdf
ISBN
7507281881462

OPIS

Fenomen telekomunikacija može se shvatiti kao kompleksni skup procesa i tehnologija, pomoću kojih se neki smišljeni sadržaj, poruka, prenosi ili ekstrahuje iz neke informacije. Termin telekomunikacije odnosi se specifično na skup procesa i tehnologija u posmatranom elektromagnetskom sistemu kroz koji se prenose poruke. Ova knjiga svojim sadržajem obrađuje kako sam termin telekomunikacije, tako i njegov fenomen, kroz sledeće oblasti: signali i sitemi, elementi teorije slučajnih procesa u telekomunikacijama, analogne modulacije, impulsne modulacije, analogno-digitalna konverzija, principi prenosa digitalnih signala, digitalne modulacije, principi kodiranja, analiza telekomunikacione veze, sistemi sa proširenim spektrom, principi multipleksiranja i višestrukog pristupa kao i velikim brojem dodataka.NAPOMENA: srpski jezik, latinica

Elektrotehnički ..... Miroslav Dukić, Principi telekomunikacija,.

Univerzitet u Beogradu. Elektrotehnički .....

POVEZANE KNJIGE