Pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćavanje otpadnih voda - Tušar, Božena | Siezrobi.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togasiezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Tušar, Božena
DIMENZIJA
7,54 MB
NAZIV DATOTEKE
Pročišćavanje otpadnih voda.pdf
ISBN
6812767095655

OPIS

Udžbenik iz područja pročišćavanja gradskih komunalnih otpadnih voda.Prvo poglavlje knjige govori o prirodnim vodnim sredinama, koje su prijemnici otpadnih voda, često nepročišćenih ili nedovoljno pročišćenih, pa ugrožavaju kakvoću vode, potiču proces eutrofizacije i postaju neupotrebljive za mnoge namjene. Drugo, kao najopširnije poglavlje, obrađuje fizikalne, fizikalno-kemijske i biološke procese upravljanja kakvoćom vode, kojima se postižu odgovarajući stupnjevi pročišćenja. Naime, odstranjivanjem onečišćujućih tvari pojedinačnim postupcima ili njihovom kombinacijom, vrednuje se učinak čišćenja i kakvoća vode na ispustu iz uređaja. U sljedećim poglavljima (trećem, četvrtom i petom) opisuju se objekti i oprema prvog, drugog i trećeg stupnja pročišćavanja. Detaljno je obrađen primjer proračuna uređaja naselja veličine 3000 stanovnika postupkom aktivnog mulja. Šesto poglavlje obrađuje probleme obrade i zbrinjavanja mulja s uređaja za pročišćavanje otpadne vode. U sedmom poglavlju opisuje se utvrđivanje količine i sastava otpadnih voda, kao i kakvoća vode prijemnika na mjestu ispusta otpadne vode. Osmo poglavlje je pojmovnik s tumačenjem termina. Ova knjiga će, kao doprinosom boljem i lakšem razumijevanju problematike, omogućiti gospodarstvenim stručnjacima iz područja pročišćavanja otpadnih voda obnovu stečenih kao i prihvaćanje novih znanja. Nastavnicima koji predaju predmetne kolegije bit će koristan izvor potrebnih podataka, a studentima na sveučilištima i veleučilištima otvorit će nove spoznaje i lakši ulazak u svijet pročišćavanja otpadnih voda. Knjige ovakva sadržaja, pisane popularnim i pristupačnim stilom kako za struč­njake predmetnog područja tako i za zainteresirane nestručnjake, kod nas su još uvijek rijetke. Stoga će ovaj udžbenik predstavljati značajnu pomoć u provođenju aktivnosti vezanih uz pročišćavanje komunalnih otpadnih voda te ispunjavanju europskih zahtjeva glede njihova zbrinjavanja.

Pročišćavanje otpadnih voda (načini) 5. Zakon o vodama ( čiste,otpadne ) 6.

U sustav javne odvodnje Zagorskog vodovoda d.o.o. uključeo je 5 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i 6 crpnih stanica (CS). proširili na izradu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pročišćavanje zraka.

POVEZANE KNJIGE