Matematičke osnove statistike

Matematičke osnove statistike - Iličić, Kristjan | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Iličić, Kristjan
DIMENZIJA
6,80 MB
NAZIV DATOTEKE
Matematičke osnove statistike.pdf
ISBN
1452271820030

OPIS

Knjiga je namijenjena svima koji na temeljnoj razini žele shvatiti zakonitosti statistike i njezinu primjenu. Sadržaj je odabran da u što većoj mjeri obuhvati potrebe studenata tehničkih i prirodoslovnih fakulteta, ekonomije, medicine te stručnjacima koji svoja postojeća znanja iz statistike žele iznova utvrđivati i produbljivati. Postupno se od jednostavnih matematičkih koncepata skupova, kombinatorike i vjerojatnosti dolazi do tumačenja i primjene statističkih metoda u teoriji uzoraka, statističkih procjena i statističkih testova. Izlaganje prate brojni primjeri iz praktičnog iskustva kroz koje čitatelj može postupno shvatiti i usvojiti važne statističke zakonitosti. Gradivo je izvedeno elementarnim matematičkim koracima u kojima su važni izrazi, brojne slike i tablice istaknuti u boji.

Cilj i opis modula: Cilj ovog modula je osobama koje matematiku i statistiku poznaju samo na osnovnoj razini pružiti uvod u statističku analizu podataka. Ovdje se misli na one čije poznavanje ovih struka je na razini ... Logičke osnove Noviji razvoj matematike pokazao je da klasične metode logičkoga rasuđivanja, kojima se matematika stoljećima služila, nisu nesporne kako se to nekada mislilo.

U tu je svrhu u okviru kolegija potrebno: opisati pojam skupa i osnovne skupovne operacije, formulirati pojam funkcije te je analizirati i klasificirati prema svojstvima, definirati niz i red te argumentirano rješavati osnovne tipove zadataka, Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave omogućava usvajanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja statistike. Tijekom studija studenti savladavaju temeljna znanja iz teorije vjerojatnosti, slučajnih procesa te matematičke i primijenjene statistike. Autorice udžbenika Osnove statistike udžbenik su namijenile studentima fakulte Primjenom njezina ustroja uvodi se red u dimenzijama nesagledivim prostim okom, dolazi se do argumenata za različite odluke kao i do vjerojatnosti ishoda budućih događaja uvjetovanih racionalnim djelovanjima. Knjiga je namijenjena svima koji na temeljnoj razini žele shvatiti zakonitosti statistike i njezinu primjenu.

POVEZANE KNJIGE