Psihologija sporta -koncepti i primjene

Psihologija sporta -koncepti i primjene - Cox, Richard H. | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Cox, Richard H.
DIMENZIJA
11,7 MB
NAZIV DATOTEKE
Psihologija sporta -koncepti i primjene.pdf
ISBN
8552053345025

OPIS

Posljednjih godina, u svrhu poboljšanja sportskih rezultata, vlada golemo zanimanje za psihologiju sporta u praksi. S porastom zanimanja za primijenjenu psihologiju sporta, od neizmjerne je važnosti da se učiteljima, trenerima i istraživačima temeljna znanja prikažu razumljivo.U ovom su tekstu razvijeni koncepti koji imaju uporište u istraživačkoj literaturi i s primjerima o tome kako ti koncepti mogu biti primijenjeni u okviru sporta i tjelovježbe. Za dobrobit studenata, nastavnika i trenera u tekst je uključen i znatan broj pedagoških elemenata. Najznačajnije je to da je svako poglavlje prožeto brojnim primjerima koji su povezani sa sportom. U svakom poglavlju, nakon glavnih tema i naslova umetnut je okvir “Koncept i primjena”. Ti su koncepti izvedeni iz odgovarajuće znanstvene literature i nakon njih slijede predložene primjene za trenere ili nastavnike. Drugi važan pedagoški element uključen u svako poglavlje jesu ključne riječi, sažeci poglavlja, pitanja, rječnik i preporuke za daljnje čitanje. Ključne riječi, koje se pojavljuju na početku svakog poglavlja, usmjeruju pažnju studenta na važne termine i koncepte.Iz sadržajaUvod u psihologiju sporta, sportaš i ličnost, pažnja u sportu, anksioznost i razina aktivacije u sportu, strategije prilagođavanja u stanju povišene pobuđenosti, kognitivno-bihevioralne intervencije u sportu, uzročne atribucije u sportu, motivacija i samopouzdanje u sportu, socijalna psihologija sporta, psihobiologija sporta i vježbanja.

Ovo dinamično područje može potaknuti iskustvo muškaraca, žena i mladih koji prakticiraju različite ... Psihologija sporta Obuhvaća znanstveno proučavanje psiholoških faktora koji su povezani s sportskom izvedbom i djelovanjem u okviru sporta, vježbanja te ostalih područja tjelesne aktivnosti. Predmet proučavanja same psihologijske znanosti jesu psihički procesi i ponašanje s ciljem njihova razumijevanja, predikcije i kontrole mogućih ... obrazovanjem, u okviru 15-satnog izbornog predmeta Psihologija sporta koji upoznaje studente s osnovama ovog područja na dva studija psihologije u RH, nego dodatnom edukacijom za posebnu dopusnicu.Tom edukacijom omogućava se povezivanje bazičnih znanja, zakonske regulative i specifičnih područja psihologije sporta. Primijenjena psihologija istražuje putove primjene zakonitosti i spo-znaja o čovjekovom ponašanju u ra-zličitim životnim područjima, pa tako imamo jako mnogo područja primije-njene psihologije, a neka od njih su: z u sportu (psihologija sporta bavi se psihološkom pripremom sportaša za javne nastupe, s time kako se nositi s psihologija rada i organizacijska psihologija Primjenjuje psihološka znanja za poboljšanje učinkovitosti i zadovoljstva ljudi u radu Bavi se problemima izbora budućeg zanimanja mladih ljudi, odabire kandidate za poslove, rješava međuljudske sukobe na poslu, itd. Mentalni trening: otkrivanje važnosti sporta.

2.nastavna jedinica Komponente uspješnosti u sportskoj aktivnosti („jednadžba specifikacije sporta"). Načini određivanja komponenti uspješnosti u sportu (uzorci ispitanika, uzorci varijabli, metode ... Simpozij predstavlja 8 radova koji se bave nekim teorijskim aspektima sportske psihologije, praktičnim prikazima rada sportskog psihologa u okviru psihološke pripreme, te promocijom sportske psihologije.

POVEZANE KNJIGE