Interna revizija

Interna revizija - Hamilton, Alexander | Siezrobi.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togasiezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Hamilton, Alexander
DIMENZIJA
11,52 MB
NAZIV DATOTEKE
Interna revizija.pdf
ISBN
2359269753664

OPIS

Iz sadržaja: Ključ financijskih i operativnih poboljšanja u poslovanju / Vrednovanje suvremene unutrašnje revizije / Organizacija i prednost unutrašnjoj reviziji / Planiranje funkcije unutrašnje revizije / Programi unutrašnje revizije / Opći programi revizije – tri dodatne funkcije / Dovršenje projekata revizije i donošenje zaključaka / Sastavljanje izvješća revizije koje daju rezultate / Vrste izvješća i oblici

Interna revizija mora vrednovati i iznijeti odgovarajuće preporuke za poboljšanje uprav- Interna revizija ; Zakonodavni okvir interne revizije u Federaciji Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u FBiH Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 95/15) ... Interna revizija je veoma bitna zato što prije svega pomaže u kvalitetnijem ispunjenju ciljeva i misija uz smanjenje eventualnih pogrešaka te otkrivanje mogućih rizika koji bi mogli nastati i naštetiti cjelokupnom poslovnom planu. Cilj ovog rada je naglasiti važnost i proces interne 3.1.3 Interna revizija Interna ili unutarnja revizija (engl.

Posmatrano kroz istoriju revizija je bila stalna pratilja organizovane ekonomske aktivnosti. Interna revizija, kao jedna od elemenata unutarnje kontrole, najvišem managementu tvrtke svojim radom može ukazati na određene nepravilnosti - nepoštivanje propisa, neusklađenost poslovnih procesa s propisanim Zakonima i internim aktima tvrtke itd. Nepravilnosti na kraju mogu imati negativan utjecaj na sveukupan poslovni rezultat. S vremenom se interna revizija razvila u infrastrukturnu funkciju čiji se djelokrug rada intenzivno razvija i širi - od ocjene financijskih informacija, preko provjere i ocjene učinkovitosti i djelotvornosti sustava internih kontrola do nove paradigme interne revizije - fokusiranja na izražavanje uvjerenja o adekvatnosti upravljanja rizicima, kontrola i korporativnog upravljanja. Ova publikacija daje opće smjernice samo o temama koje obrađuje i ne smatra se stručnim savjetom.

POVEZANE KNJIGE