Medicinska sociologija

Medicinska sociologija - Cerjan-Letica, Gordana, Letica, Slaven | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Cerjan-Letica, Gordana, Letica, Slaven
DIMENZIJA
6,50 MB
NAZIV DATOTEKE
Medicinska sociologija.pdf
ISBN
8259108578420

OPIS

Udžbenik Medicinska sociologija dio je obvezne ispitne literature i prvi je klasični udžbenik medicinske sociologije objavljen na hrvatskom jeziku. Namijenjen je studentima dodiplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ali može biti korišten i kao obvezna ili izborna literatura, udžbenička ili priručnička, i na drugim medicinskim i stomatološkim fakultetima u zemlji te kao dopunska literatura na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima sociologije. Udžbenik je podijeljen u jedanaest poglavlja: 1. Medicinska sociologija: predmet, podrijetlo i razvoj, 2. Normalno i patološko, 3. Zdravlje, 4. Bolest, 5. Duševne bolesti i/ili duševni poremećaji, 6. Duševna bolnica i prisilna hospitalizacija duševnih bolesnika, 7. Stres i socijalna podrška, 8. Društvene nejednakosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti, 9. Zdravstveno ponašanje, 10. Uloge i odnosi pacijenta i liječnika, 11. Medicinske profesije

Kao akademka disciplina, sociologija se bavi istraivanjem drutvenih uzroka i posljedica ljudskog ponaanja. Iz stoga slijedi da se medicinska sociologija bavi drutvenim uzrocima i posljedicama zdravlja i bolesti. Medicinska sociologija: predmet, podrijetlo i razvoj, 2.

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA ... Medicinska škola Varaždin. Vinka Međerala 11, 42 000 Varaždin.

POVEZANE KNJIGE