Medicinsko-biokemijske smjernice

Medicinsko-biokemijske smjernice - Čepelak, Ivana | Siezrobi.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Čepelak, Ivana
DIMENZIJA
3,77 MB
NAZIV DATOTEKE
Medicinsko-biokemijske smjernice.pdf
ISBN
7133682627013

OPIS

Naglasak u ovom udžbeniku stavljen je na racionalni odabir laboratorijskih pretraga u kliničkom odlučivanju i na njihovu dijagnostičku pouzdanost. Gradivo je podijeljeno na 4 poglavlja. U prvom se poglavlju (Uvod) opisuju osnovne karakteristike laboratorijskih pretraga i njihovo korištenje u kliničkom odlučivanju te načela racionalnog odabira laboratorijskih pretraga. U drugom poglavlju, Probiranje, opisana su načela općeg i ciljanog probiranja. U drugom dijelu knjige, možda najvažnijem, obrađene su bolesti i patološka stanja pojedinih organa i organskih sustava. Opisane su najučestalije bolesti, navedene su dijagnostičke smjernice za njihovu dijagnozu te interpretacija laboratorijskih nalaza. Zadnje poglavlje, Prilozi, sadrži korisne tablice s podatcima o referentnim rasponima, kritičnim vrijednostima, terapijskim i toksičnim koncentracijama lijekova, indikacijama za laboratorijske pretrage, stabilnosti te biološkim i interferirajućim čimbenicima i kritičnim razlikama. Ukratko, ovaj udžbenik je vrlo korisna i vrijedna knjiga u kojoj je opisan suvremeni pristup laboratorijske dijagnostike bolesti organa i organskih sustava. Sadrži najnovija saznanja iz područja kliničke biokemije i laboratorijske hematologije. Udžbenik je namijenjen studentima medicine, medicinske biokemije i farmacije, općenito liječnicima i stručnjacima koji dolaze u kontakt s laboratorijskom dijagnostikom.

svi Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Programske smjernice za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze u razdoblju od 4. do 19.

Zagreb: Medicinska naklada; 2004. Funkcija jetre u trudnoći • Metabolizam jetre u trudnoći raste promjene određenih laboratorijskih parametara vezanih uz jetrenu funkciju smjernice Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika, Narodne novine, klasa: 011-02/05-04/3, ur.broj: 534-06-05-2, Zagreb 2005.

POVEZANE KNJIGE