Molekularna biologija u medicini

Molekularna biologija u medicini - Cox, T.M. | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Cox, T.M.
DIMENZIJA
8,98 MB
NAZIV DATOTEKE
Molekularna biologija u medicini.pdf
ISBN
8679215964425

OPIS

Molekularna se biologija preoblikuje s pretraživanjem na pojedinoj bolesti, njihovim dijagnosticiranjem, istraživanjem i liječenjem. Molekularna biologija mijenja medicinsku praksu, pa ipak za neke predstavlja tešku i nedokučivu temu.Molekularna biologija u medicini pruža vodič kroz pojmove, jezik i pristupe molekularne biologije te pokazuje kako se ona primjenjuje u medicinskoj praksi. Upoznaje nas s osnovama genske strukture, genske ekspresije i s načinom na koji genski nedostatci pridonose bolesti. Pojedina poglavlja pokazuju kako molekularna biologija podupire naše shvaćanje mehanizama bolesti i potanko opisuju kako se to može iskoristiti u pružanju bolje zdravstvene zaštite, sada i u budućnosti. Molekularna biologija u medicini obuhvaća sljedeće: 1. osnove DNK, RNK i proteinske strukture i funkcije; regulaciju genske aktivnosti; 2. kako analizirati ljudske gene i načela medicinske genetike; rak; 3. monogenske i poligenske bolesti; mikrobne infekcije; hemofiliju; 4. bolesti imunološkog sustava; rekombinantne proizvode za primjenu u medicini; 5. otkriće lijekova i gensku terapiju; prenatalnu dijagnostiku i etiku; 6. iscrpan glosar kliničke korelacije s naglaskom na kliničkoj primjeni bazičnih znanosti. Molekularna biologija u medicini obraća se raznovrsnom čitateljstvu, od liječnika i kandidata za viši stupanj koji želi osvježiti svoje znanje iz molekularne biologije, do istraživaća u medicini koji želi proširiti svoje znanje izvan suženog specijalističkog predmeta te studenata medicine i biomedicine.

koji je osnova neurološkog sistema i većine vitalnih procesa u organizmu. Bioelektrični inženjer proučava bioelektrične procese i koristi ih za za potrebe dijagnostike u medicini. Molekularna biologija u medicini obraća se raznovrsnom čitateljstvu, od liječnika ili kandidata za viši stupanj koji želi osvježiti svoje znanje iz molekularne biologije, do istraživača u medicini koji želi proširiti svoje znanje izvan suženog specijalističkog predmeta, te studenata medicine i biomedicine. Rooseveltov trg 6 10 000 Zagreb Tel: +385(0)1 4877 700 Fax: +385(0)1 4826 260 Mail: [email protected] Medicinski fakultet u Rijeci.

Opis predmeta: Sadržaj predmeta se bazira na učenju o najnovijim dostignućima istraživanja molekularne osnove bolesti i njihova važnost, primjena u dijagnostici i kliničkoj praksi. Također će Elementi naracije o medicini i u medicini 2.0 Epidemiologija, simptomatologija i prva pomoć kod otrovanja otrovnim morskim životinjama i životinjama otrovnicama Medicinski fakultet u Rijeci.

POVEZANE KNJIGE