Njemački pravopis /Die deutsche rechtschreibung

Njemački pravopis /Die deutsche rechtschreibung - Babić, Snježana | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Babić, Snježana
DIMENZIJA
11,32 MB
NAZIV DATOTEKE
Njemački pravopis /Die deutsche rechtschreibung.pdf
ISBN
6531016627000

OPIS

Udžbenik Die deutsche Rechtschreibung. Ein Ubungsbuch prvo je takvo djelo u hrvatskoj germanistici koje omogućuje sustavno usvajanje i vježbanje pravila njemačkog pravopisa. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja. Sva poglavlja osim posljednjega sadržavaju kratke preglede pojedinih aktualnih pravopisnih pravila njemačkog jezika s nizom primjera, a zatim slijede odgovarajuće vježbe. U udžbeniku se nalazi ukupno 112 vježbi, a njihova su rješenja dana nakon popisa literature na kraju djela. Vježbe su raznolikog tipa, uglavnom su to vježbe dopunjavanja, višestrukog izbora i povezivanja, ali tu su i vježbe u kojima se situacija u njemačkome putem prevođenja kontrastira situaciji u hrvatskome. U prvom se dijelu autori bave odnosom fonema i grafije, najprije prikazujući pravila koja se odnose na samoglasnike, a potom prelaze na suglasnike. Drugi je dio posvećen problematici pisanja pojedinih riječi velikim ili malim početnim slovom. Treći se dio bavi odvojenim pisanjem morfosintaktički složenih konstrukcija i njihovim pisanjem kao više riječi, prije svega složenica, složenih veznika i prijedloga. Četvrti dio prikazuje pravila za pisanje složenica i izvedenica između čijih se dijelova piše crtica. U petom se dijelu obrađuje problematika rastavljanja riječi na kraju retka. Šesti se dio bavi uporabom interpunkcije, a sedmi daje usporedni pregled starih i novih pravopisnih pravila. Nedvojbeno je da ovaj originalni tekst posjeduje sve odlike dobrog udžbenika i da potpuno ispunjava sve uvjete za takav tip udžbenika, uvelike pridonoseći poboljšanju nastave na studiju germanistike.

radi reguliranja njemačkog pravopisa, sa sjedištem u Mannheimu.Vijeće je naslijedilo Međudržavnu komisiju za njemački pravopis koju su Njemačka, Austrija, Švicarska, Južni Tirol, Lihtenštajn i Germanofona zajednica Belgije zajedno osnovali 1996. kao ... Ciljevi i zadaci: Cilj kolegija sastoji se u upoznavanju studenata s pravilima njemačkog pravopisa u svim njegovim segmentima s posebnim osvrtom na razlike izmeu staroga, koji se još uvijek tolerira u neslužbenoj upotrebi.

... de Die Überprüfung umfasst sowohl sprachliche Aspekte (Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung) als auch die Typographie. eurlex-diff-2018-06-20 hr Korektura će se odnositi i na jezične aspekte (gramatika, pravopis i interpunkcija) i na tipografiju. Njemački pravopis /Die deutsche rechtschreibung.

POVEZANE KNJIGE