Osnovi elektronike

Osnovi elektronike - Litovski, Vančo | Siezrobi.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Litovski, Vančo
DIMENZIJA
4,39 MB
NAZIV DATOTEKE
Osnovi elektronike.pdf
ISBN
7605747662786

OPIS

Knjiga obiluje teoretskim postavkama i objašnjenjima, zadacima, kao i ispitnim pitanjima a svojom sadržinom obuhvata sledeće oblasti: poluprovodničke komponente, polarizacija diskretnih pojačavača, osnovi pojačanja električnog signala, pojačavači sa povratnom spregom, osnovi sprege i pojačavački stepeni u integrisanim kolima, pojačavači velikih signala, operacioni pojačavači i njihova primena, izvori jednosmernog napajanja, šumovi u elektronskim kolima, oscilatori prostoperiodičnih oscilacija, provođenje električne struje u poluprovodnicima, metodi izrade poluprovodničkih komponenata, komponente snage i optoelektroske i magnetoelektronske komponente NAPOMENA: srpski jezik, latinica

Pronađite najbolje cijene uz najveći izbor! Brza dostava! Računalna tehnologija omogućava novi tip pokusa: virtualni pokus.Kod virtualnog pokusa nastoji se što vjernije preslikati stvarni pokus na zaslon računala. Ova knjiga je prvenstveno namijenjena studentima elektrotehničkih fakulteta energetskog odsijeka, mada po svojoj koncepciji može da posluži i za izvođenje osnovnih ili uvodnih kurseva Elektronike i na drugim fakultetima, kao i za samostalno savlađivanje ove materije. Knjiga sadrži 29 glava koje su grupisane u 4 dijela: Poluprovodničke komponente, Pojačavačka kola, Impulsna kola i ... Za izvođenje nastave biće korišćena platforma MS Teams na kojoj je oformljen tim "Osnovi fizičke elektronike".

V =R⋅I 2. Kako glasi prvi, a kako drugi Kirhofov zakon? Prvi Kirhofov zakon: Algebarski zbir intenziteta svih struja u čvoru elektri čne mreže jednak je nuli.

POVEZANE KNJIGE