Poslovni slučajevi iz prodaje i pregovaranja

Poslovni slučajevi iz prodaje i pregovaranja - Tomašević Lišanin, Marija | Siezrobi.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togasiezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Tomašević Lišanin, Marija
DIMENZIJA
5,84 MB
NAZIV DATOTEKE
Poslovni slučajevi iz prodaje i pregovaranja.pdf
ISBN
2669269900161

OPIS

Knjiga “Poslovni slučajevi iz prodaje i pregovaranja” nastala je na temelju kvalitativnog istraživačkog pristupa – analize poslovnih slučajeva. Svaki od dvadeset i tri poslovna slučaja koji su našli svoje mjesto u ovoj knjizi,u nju su uvršteni prema pomno definiranim kriterijima.Relevantni kriteriji za odabir pojedine teme ili poduzeća bili su dobra povezanost ili usklađenost s postojećim suvremenim prodajnim konceptima ili najboljim prodajnim praksama koje poznajemo iz razvijenog okruženja.Poslovne organizacije koje su prikazane i analizirane,birane su ciljanim izborom i tako da se pokriju najrazličitija područja gospodarskih ili društvenih djelovanja i s njima povezanih prodajno-pregovaračkih aktivnosti.Svaki poslovni slučaj naslovom najavljuje obrađivanu temu,a popraćen je i kratkim sažetkom ili osvrtom na temeljne ciljeve. Također upućuje na njegovu povezanost s teorijskim konceptima sadržanim u knjizi ” Profesionalna prodaja i pregovaranje ” s kojom čini dobro nadopunjujuću cjelinu. – Zbirka pažljivo odabranih poslovnih situacija i njihovih analiza – Zastupljenost različitih gospodarskih sektora i njima svojstvenih na­čina prodavanja i pregovaranja – Predstavljanje domaćih i inozemnih poslovnih subjekata i njihove prakse prodavanja i pregovaranja na tuzemnom i inozemnim tržištima – Naglasak na ljude, aktere poslovanja, njihova obilježja, uspjehe i iza­zove – Slikoviti prikazi i deskriptivni opisi popraćeni kvantitativnim analizama – 23 dubinska prikaza poslovnih organizacija i istaknutih prodajnih profesionalaca – Problemska pitanja za bolje povezivanje teorije s praksom – Korisno štivo za napredne i za one koji tek ulaze u svijet prodaje i pregovaranja

Analizirati će se poslovanje i aktivnosti „Uprave šuma Podruţnice Delnice" prilikom nabave i prodaje, te utvrditi na koji se naĉin, kroz koje faze i putem kakvih procedura, obavljaju i realiziraju ti kljuĉni elementi poslovnog procesa. Kristina Ozimec, 2010. "Tomašević Lišanin, M.: Poslovni slučajevi iz prodaje i pregovaranja," Tržište/Market, Faculty of Economics and Business, University of ... Poslovni slučajevi iz prodaje i pregovaranja.

Zadaća prodaje ovisi o brojnim čimbenicima: razumijevanju zahtjeva kupaca ili POSLOVNI SLUČAJEVI IZ PRODAJE I PREGOVARANJA . Marija Tomašević Lišanin.

POVEZANE KNJIGE