Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije

Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije - Silić,Josip-Pranjković,Ivo | Siezrobi.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Silić,Josip-Pranjković,Ivo
DIMENZIJA
10,79 MB
NAZIV DATOTEKE
Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije.pdf
ISBN
9905461533057

OPIS

Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta uspostavlja prijeko potrebnu vezu jedne gramatičke discipline s drugom. Povezuje fonologiju s morfologijom (koja se onda naziva fonomorfologijom ili morfonologijom) i morfologiju sa sintaksom (koja se onda naziva morfosintaksom) te morfologiju s rječotvorjem i leksikologijom. U vezi s time sustavno se i prvi put u povijesti hrvatske gramatike glasovne promjene tumače kao promjene uvjetovane morfologijom. Zato se i nazivaju morfonološkim promjenama. Isto se tako prvi put strogo razlikuje sintaksa kao gramatička i sintaksa kao komunikacijska kategorija. Sintaksa je u njoj u mnogočemu (i teorijski i metodološki) obrađena kako dosad nije obrađivana. Strogo se vodi briga i o razlici između oblikotvorja i rječotvorja. Rječotvorje je razrađeno onako kako to zahtijevaju potrebe suvremene komunikacije. U skladu s time prvi se put sustavno obrađuje afiksoidno (prefiksoidno i sufiksoidno) rječotvorje. Također se prvi put hrvatskomu standardnom jeziku pristupa s gledišta njegove polifunkcionalnosti. Navode se (i objašnjavaju) svi njegovi funkcionalni stilovi i u skladu s time upućuje na pripadnost ove ili one gramatičke pojave (posebno kad je povezana s naglasnom problematikom) odgovarajućemu funkcionalnom stilu. Gramatika je namijenjena gimnazijama i visokim učilištima. I u tome je prva – što je namijenjena i visokim učilištima. U gramatici se na poseban način uspostavljaju odnosi između (tradicionalnih) gramatičkih područja, morfologije i sintakse: fonologija je stavljena ‘u funkciju’ morfologije…: sintaksa se, što smatram osobito vrijednim, otvara prema tekstu. prof. dr. sc. Lada Badurina … Riječ je o koncepciji gramatike koja je drugačija od dosadašnjih školskih gramatika, ponajprije po odabiru i pristupu gramatičkoj građi… prvi se put pojavljuje gramatika funkcionalnih stilova koja pomaže u razumijevanju svih funkcija standardnoga hrvatskog jezika. prof. dr. sc. Vesna Požgaj Hadži Knjiga je dobrodošao priručnik s obiljem raznovrsnih korisnih podataka… U gramatici se upozorava i na tipične pogreške u upotrebi, pa ona stoga ima i svojevrsnu savjetodavnu ulogu. Sve joj to podiže pragmatičku funkciju.

razreda osnovne škole prema Nastavnome planu i ... Mrežno izdanje 'Hrvatske školske gramatike' IHJJ-a dar je našega instituta hrvatskoj javnosti u ovogodišnjemu Mjesecu hrvatskog jezika, istaknuo je predstavljač Kristian Lewis.. Cjelovito tiskano izdanje prabačeno je u digitalni oblik, kazao je Lewis, naglasivši kako je javno dostupno na mrežnoj adresi gramatika.hr..

Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta / Josip Silić, Ivo Pranjković. By: Silić, Josip.

POVEZANE KNJIGE