Bioetika

Bioetika - Matulić, Tonči | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Matulić, Tonči
DIMENZIJA
3,32 MB
NAZIV DATOTEKE
Bioetika.pdf
ISBN
7053610122485

OPIS

Bioetika je mlada filozofska, normativna disciplina, novo znanje konstruirano pluralnim pogledom na bioetičke fenomene oko kojih se vode žučljive rasprave koje nisu uvijek lišene ideoloških podmetanja. Specijalna bioetika obuhvaća tradicionalnu medicinsku etiku i proširuje ju ekološkim i biotehnološkim pitanjima, pitanjima ljudskih prava i prava pacijenata; u njezinim okvirima govori se o biopravu, biofilozofiji, biosociologiji, bioteologiji…

Prepoznavanje etičkog problema u farmaciji, medicini i općenito znanstvenoistraživačkoj i biotehničkoj djelatnosti. Primjena bioetičkih načela na konkretne znanstvenoistraživačke, kliničke ... Bioetika.

S tom ćete knjigom ući u dijalog sa svima koji cijene život. Bioetika i ljudska prava: Građanskopravni - 9. semestar Kaznenopravni - 9.

POVEZANE KNJIGE