Hrvatski jezik na putu u EU

Hrvatski jezik na putu u EU - Bratanić, Maja | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Bratanić, Maja
DIMENZIJA
3,57 MB
NAZIV DATOTEKE
Hrvatski jezik na putu u EU.pdf
ISBN
6988263276370

OPIS

Zbornik donosi teorijske radove koji se bave kompleksom problema vezanih uz prevođenje i terminologiju pravne stečevine EU-a (primjeri nazivlja za europske pojmove , specifični pravnički diskursi i problematika pravnoga nazivlja i nazivlje iz konkretnih struka). Knjiga tematski i problemski prati put od teorijskih načela do njihove realizacije u prevoditeljskoj i terminološkoj praksi i nudi konkretne modele i načelna rješenja za usustavljivanje terminološke i terminografske prakse. Autori priloga su eminentni hrvatski stručnjaci koji se iz raznih aspekata bave terminološkom problematikom vezanom uz EU (Susan Šarčević, Maja Bratanić, Boris Pritchard, Milica Mihaljević, Lana Hudeček, Milica Gačić, Ivo Žanić, Danica Škara, Iris Goldner, Jasminka Pecotić-Kaufman, Koraljka Sansović, Ana Ostroški Anić, Jagoda Granić, Snježana Ramljak). Zbornik je potreban i pravovremen prilog hrvatskoj jezikoslovnoj literaturi, namijenjen stručnoj filološkoj javnosti, ali i široj zainteresiranoj publici (prevoditelji, pravnici, studenti brojnih lingvističkih i prevoditeljskih studija).

Makedonije u EU, te da je za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijeće, EU-a u prvom polugodištu ... Unatoč tomu što su engleski, francuski i njemački službeni jezici u svim izvršnim tijelima EU, i što bi trebali biti ravnopravni, kritičari ističu da je 88 posto sadržaja na europskim službenim portalima samo na engleskom.Godine 1986. 58 posto svih dokumenata izvorno su pisani na francuskom, a 2008.

2008. Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL Lingvistika javne komunikacije , Osijek, od 22.

POVEZANE KNJIGE