Jačanje zdravstvenog sustava u Hrvatskoj

Jačanje zdravstvenog sustava u Hrvatskoj - Skupina Autora | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Skupina Autora
DIMENZIJA
3,58 MB
NAZIV DATOTEKE
Jačanje zdravstvenog sustava u Hrvatskoj.pdf
ISBN
2843766783908

OPIS

Autori: Tihomir Strizrep, Renato Mittermayer, Veronika Laušin, Saša Nikšić, Mario Bagat, Marija Hrastinski, Ljubica Đukanović Sadržaj Tihomir Strizrep, dr. med. spec. – Pravo na zdravstvenu zaštitu i proračunske mogućnosti u 2011. 1. Uvjeti i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu 2. Standardi i normativi prava na zdravstvenu zaštitu 3. Usklađivanje troškova zdravstvene zaštite s osiguranim sredstvima 4. Specifična zdravstvena zaštita u novim okolnostima Renato Mittermayer, dr. med. spec. – Kvaliteta i akreditacija u zdravstvu 1. Ustanova za kvalitetu i akreditaciju 2. Kvaliteta zdravstvene zaštite 3. Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove 4. EU i zdravstvena politika 5. Posebna pravila o odgovornosti za štetu mr. Mario Bagat, dr. med. – Ugovaranje zdravstvene zaštite 1. Primarna razina zdravstvene djelatnosti 2. Dom zdravlja Veronika Laušin, dr. med. spec. – Dopunski rad zdravstvenih radnika Doc. dr. sc. Saša Nikšić – Odgovornost i popravljanje štete u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja 1. Pretpostavke odgovornosti za štetu 3. Sekundarna razina zdravstvene djelatnosti 4. Tercijarna razina zdravstvene djelatnosti 5. Zdravstvena zaštita na razini zdravstvenih zavoda 6. Ugovaranje isporuke ortopedskih i drugih pomagala Marija Hrastinski, dr. med. spec. – Nadzor u izvršavanju ugovornih obveza 1. Zakonski okvir provođenja nadzora 2. Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora HZZO-a 3. Način obavljanja nadzornih poslova 4. Nadzorni poslovi provedeni na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti 5. Nadzorni poslovi provedeni na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite i razina zdravstvenih zavoda 6. Nadzori provedeni u bolničkim zdravstvenim ustanovama 7. Nadzori provedeni u Zavodima za javno zdravstvo vezano za djelatnost mikrobiologije s parazitologijom 8. Nadzori provedeni pri ugovornim isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala 9. Nadzori provedeni u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama HZZO-a Ljubica Đukanović, mag. iur. – Primjena Zakona o radu i evidencije radnog vremena u zdravstvenim ustanovama 1. Primjena Zakona o radu 2. Radno vrijeme i evidencije radnog vremena u zdravstvenim ustanovama 3. Evidencija radnog vremena u zdravstvenim ustanovama 4. Način evidentiranja podataka o radnom vremenu Prilozi: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠITI (Uredniči pročšćni tekst, Nar. nov., br. broj 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA (Nar. nov., br. 144/10) EVIDENCIJE O RADNICIMA PRAVILNIK O SADRŽJU I NAČNU VOĐNJA (Nar. nov., br. 37/11)

Tu je golem potencijal za jačanje poduzetničke aktivnosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i naša je odgovornost da pridonesemo. Naravno, nipošto ne zanemarujemo druge dijelove Hrvatske. Kultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj.

U radu se navodi nekoliko primjera nedostatne informacijske kulture i manjkavog upravljanja informacijama u ... Zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj osigurava se i provodi u jedinstvenom sustavu zdravstvene djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj razini i razini zdravstvenih zavoda, a koje su razine međusobno funkcionalno povezane i usklađene, ovisno o opsegu i složenosti poslova te o specifičnostima pojedinih područja. VIII.

POVEZANE KNJIGE