Filozofija II

Filozofija II - Berčić, Boran | Siezrobi.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togasiezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Berčić, Boran
DIMENZIJA
7,53 MB
NAZIV DATOTEKE
Filozofija II.pdf
ISBN
7810607994135

OPIS

Sadržaj: Predgovor IXZNANJE 1 Što je znanje? 3 Trodijelna analiza znanja 4; Gettierovi protuprimjeri 9; Jačanje opravdanja 12; Nozick: tracking 16; Uzročna teorija znanja 18; Epistemička sreća 21; Paradoks lutrije 24; Internalizam i eksternalizam 26 Skepticizam 30 Mogućnost pogreške i Descartesov zli demon 31; Princip deduktivne zatvorenosti i inkonzistentna trijada 37; Počiva li skeptički argument kartezijanskog tipa na previsokom kriteriju znanja? 39; Antički skepticizam i američki pragmatizam 42; Enesidemovi tropi i relativnost spoznaje 44; Kako odgovoriti na Enesidemove trope? 53; Sekundarna i relacijska svojstva 56; Ostale reakcije na relativnost spoznaje 61; Je li skepticizam održiva pozicija? 65; Agripina trilema i struktura znanja 70; Kako odgovoriti na Agripinu trilemu? 74 Fundacionalizam 81 Neupitni temelji znanja 82; Descartesov krug 83; Mooreov dokaz postojanja vanjskog svijeta 85 Koherentizam 86 Piramida i splav 87; Možemo li svoja vjerovanja usporediti sa stvarnošću? 88; Postoje li neupitni temelji znanja? 89; Kako odlučiti između više koherentnih skupova vjerovanja? 92; Korespondencijska i koherencijska teorija istine 93; Neurathov brod 94 Pragmatizam 97 Istinitost kao uspješnost 98; Kako teret dokazivanja prebaciti na skeptika? 99; Možemo li djelovati “na osnovi pojava”? 101 STVARNOST 111 Realizam 117 Naivni i kritički realizam 118; Zaključak na najbolje objašnjenje 119 Antirealizam 123 Oblikovanje keksa i sječenje mesa 124; Fenomenalizam 127; Berkeleyev “master argument” 127; Infalibilizam 128; Aletički realizam i epistemičko shvaćanje istine 130 Verifikacionizam 131 Princip verifikacije kao kriterij smislenosti 131; Skepticizam kao empirijska i kao transcendentna teza 134; Redundancijska teorija istine 136 UM 145 Navodne ili stvarne razlike između mentalnog i fizičkog 148 Protežnost u prostoru 149; Intencionalnost 150; Racionalnost 151; Povlašteni pristup 152 Bihejviorizam 156 Crna kutija 156; Identifikacija i inferencija 158 Fizikalizam 162 Supervenijencija 166; Leibnizov mlin i fenomenološka pogreška 169; Eksplanatorni jaz 171; Argument iz znanja 174; Kako je to biti šišmiš? 176; Modalni argument 179; Duhovi i zombiji 181; Kontingentni i nužni identitet 183; Leibnizov zakon 184; Intenzionalna pogreška 186 Funkcionalizam 189 Turingov stroj 192; Kineska soba 194 Eliminativni materijalizam 196 Pučka psihologija 196; Detronizacija svjesnog subjekta 199 Dualizam 203 Interakcionistički dualizam 204; Paralelizam: prestabilirana harmonija i okazionalizam 207; Naturalistički dualizam 209; Dualizam svojstava 211; Epifenomenalizam 213; Mentalno uz

do 8. semestra odabrati najmanje 98 ECTS bodova (1563) ... I.

(Metafizika, II 1, 993b) Najtočnije su pak one znanosti koje se bave prvim počelima i uzrocima. FILOZOFIJA PRAVA II II. filozofija prava kao pojmovni laboratorij a) pravna znanost = tumačenjski i konstruktivni rad kojim se odgovara na pitanja "o pravu" b) filozofija prava = pojmovni pothvat kojim se odgovara na probleme formuliranja i organiziranja znanja oblikovanje pojmova prikladnih za opisivanje prava Filozofija je ljubav prema mudrosti, a filozof čovjek koji voli mudrost.

POVEZANE KNJIGE