Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija

Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija - Alfirević, Nikša | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Alfirević, Nikša
DIMENZIJA
9,12 MB
NAZIV DATOTEKE
Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija.pdf
ISBN
7571148082772

OPIS

Sveučilišni udžbenik Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija prvo je integralno djelo ove vrste, koje na hrvatskom jeziku i uz uporabu relevantnih primjera iz hrvatskog civilnog društva, na način prihvatljivim studentima, ali i svima zainteresiranima za navedenu problematiku, prezentira ključna znanja i vještine iz područja marketinga, menadžmenta i strateškog upravljanja neprofitnim organizacijama. Djelo je rezultat višegodišnjih napora autorskog tima, sastavljenog od sveučilišnih profesora, ali i autorica s višegodišnjim iskustvom djelovanja u javnom i neprofitnom sektoru, pa se može kazati da ono na najbolji mogući način povezuje teorijski pristup svim ključnim problemima djelovanja neprofitnih organizacija s praktičnim iskustvima, koja se ilustriraju brojnim primjerima i studijama slučaja iz hrvatskog neprofitnog sektora. Posebnom se vrijednošću djela može smatrati i raznovrsnost korištenih primjera koji pokrivaju čitav spektar organizacija i lokalnih zajednica, a koje se referiraju na lokalne zajednice od hrvatskog juga, preko hrvatske metropole –pa do krajnjeg hrvatskog istoka. Nadalje, praktični aspekt ovog udžbeničkog djela bavi se organizacijama aktivnima u raznolikim segmentima neprofitnog djelovanja (obrazovanju, umjetnosti, potpori osobama s posebnim potrebama, zdravstvenoj djelatnosti, (psiho)socijalnoj pomoći potrebitima…), pa je gotovo sigurno da će zainteresirani čitatelji pronaći relevantne informacije o usporedivim neprofitnim organizacijama i njihovim iskustvima. Knjiga je multidisciplinarnog karaktera i upoznaje čitatelje s ključnim sociološkim pojmovima bitnim za razumijevanje društvene misije i šireg društvenog konteksta djelovanja neprofitnih organizacija. Djelo će biti izrazito korisno brojnim dionicima civilnog društva u Hrvatskoj: studentima koji slušaju kolegije iz područja neprofitnog marketinga ili menadžmenta na preddiplomskom, odnosno diplomskom studiju, praktičarima iz neprofitnog sektora, ali i osobama zaduženima za potporu neprofitnim organizacijama, zaposlenima u državnim ministarstvima; nacionalnim, županijskim i lokalnim uredima za suradnju s civilnim društvom; neovisnim konzultantima za neprofitni sektor…

Naslov. Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija / Nikša Alfirević ...

godine, bilo registrirano pre- ko 44 915 udruga, uglavnom nevladinih. POSEBNE TEME IZ MENADŽMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Financiranje Marketing 6.1.FINANCIRANJE- FUND RAISING Fund raising jest pojam koji određuje prikupljanje sredstava koje služi za financiranje djelatnosti neprofitnih organizacija i oblikovanja fondova Ovsenik, Ambrož (1999.) definira fund raising kao marketinški pristup oblikovanju fondova i prikupljanje sredstava ODREĐENJE POJMA ... Etika u kontekstu poslovnog okruženja i menadžmenta neprofitnih organizacija određena je pojmovima poslovne etike i menadžerske etike. ODREĐENJE POJMOVA POSLOVNE ETIKE I MENADŽERSKE ETIKE Poslovna etika odnosi se na primjenu etičkih načela u poslovnim odnosima i aktivnostima.

POVEZANE KNJIGE