Pravo virtualnih pravnih odnosa: elektronička trgovina

Pravo virtualnih pravnih odnosa: elektronička trgovina - Vićan, Dunja M. i suradnici | Siezrobi.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togasiezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Vićan, Dunja M. i suradnici
DIMENZIJA
4,40 MB
NAZIV DATOTEKE
Pravo virtualnih pravnih odnosa: elektronička trgovina.pdf
ISBN
5592652641106

OPIS

Pisati 2012. godine o ulozi i značenju elektroničkog poslovanja zasigurno je nepotrebno. Samo bi ljude s neke druge planete trebalo uvjeravati u njegovo značenje i nužnost razvoja kao preduvjet razvoja gospodarstva. Stoga o tome smatram ne treba govoriti. No, nešto bi drugo moglo biti interesantno. Naime, imamo e-poslovanje, e-bankarenje, e-knjige, eHrvatsku, pa smo sada konačno dobili i e-pravo. Ido sada nismo koristili taj termin. Smatram da je izlaskom ove knjige i taj termin postao ravnopravan ostalim e terminima. No, u čemu je značenje ovog prefiksa e? Nije težište na elektroničnosti prava ili drugog subjekta na koji se prefiks odnosi. Nastankom e-prava ono konačno počinjene priznavati činjenicu da isto ne završava i ne počinje, figurativno govoreći, na granicama država, već da uistinu prelazi te granice kao da ih nema. Prvi put, zapravo, pravo ne mora biti nužno vezano uz državu. Po prvi put pravo ne pretpostavlja anticipativnu djelatnost države na stvaranju propisa, već upravo obrnuto polazi od autonomnosti prihvaćene, ne na nacionalnoj razini, nego međunarodnoj ili još bolje globalnoj. Pravo jednako kao i(internetska) mreža po kojoj se kreće postaje globalni fenomen, koji naravno svugdje dobiva svoju lokalizaciju, no ishodišna točka upravo je ostalata globalna pojavnost i globalno postupanje i shvaćanje. Stoga upravo sada kada onaj prefiks e donosi svugdjenovo shvaćanje poslovanja, radai slobode, kada taj e pokazuje društvenu snagu globalne, lokalne i individualne razine, neobično bi bilo upitati se da li pravo jednako tako postajući ono s tim prefiksompostaje isto takvo. Pravo kao društveni odnos teško da može ostati izolirano od tih procesa, može ih možda usmjeriti i kanalizirati, ali ih ne može zaustaviti ili spriječiti. Zato bitrebalo zaključiti da pravo prati ista društvena shvaćanja. Da, jer ovo što se zbiva kao društveni proces zapravo, kao i u svemu, nije nikako kraj jednog načina shvaćanja života i rada i prava, već početak nečeg novog, drugačijeg ali ipak izraslog iz dosadašnjeg toka svijesti čovječanstva. Ova je knjiga zapravo pokušaj ukazivanja da pravo kao takvo u novim e- okolnostima ne može biti statično i zasnovano dominanto na državnim ili heteronomnim sporim izvorima prava. Pravo postaje dinamično jednako kao okolina i odnosi koje nastoji usustavljenim pokušajima regulirati. Ono možda na ovaj način može svima pokazati kako se samimpravom i u samom pravu obzori svijeta sada šire. Također zatvorenost prava možda u dinamici neizvjesnosti događanja i odnosa koji se uređuju, prestaju biti više matematička, a postaju više kreativna, slobodna, pa i pomalo poetska djelatnost. A to bi se očekivalo i od onih koji bi to i takvo pravo trebali stvarati i primjenjivati.Tin Matić

... ELEKTRONIČKA META ED520 je u slobodnoj prodaji u trgovini ... Uvod u intelektualno vlasništvo.

Pritužbe i pohvale: Email: [email protected] ni. Lektori koje odredi uredništvo imaju pravo lektorirati i lektorski korigirati tekst.

POVEZANE KNJIGE