Senzomotoričke reakcije čovječjeg tijela – osnove kineziologije I.

Senzomotoričke reakcije čovječjeg tijela – osnove kineziologije I. - Dodig, Miroslav | Siezrobi.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Dodig, Miroslav
DIMENZIJA
9,79 MB
NAZIV DATOTEKE
Senzomotoričke reakcije čovječjeg tijela – osnove kineziologije I..pdf
ISBN
7231836121748

OPIS

Senzomotoričke reakcije čovječjeg tijela – Osnove kineziologije I, znanstvena je monografija koja je nastala na temelju dosadašnjih spoznaja u ovom području i autorovih istraživanja senzomotoričkog prostora. Znanstvena knjiga sa 656 stranica, 200 slikovnih prikaza i grafikona, predstavlja osebujno i suvremeno znanstveno djelo. Anatomskim, fiziološkim i kineziološkim spoznajama ukazano je na osnovne funkcionalne regulacije u sustavu koji preko potporno-vezivnih, energetsko-mišićnih i informacijsko-regulacijskih struktura upravljaju senzomotoričkim sustavom. Prilikom toga strukturalno-funkcionalna organizacija senzomotoričkih reakcija u sklopu neurofizioloških mehanizama refleksnih, neuvjetovanih i uvjetovanih senzomotoričkih struktura ima važnu ulogu. Funkcionalna regulacija preko osjetilnih i motoričkih organa, osjetilnim i motoričkim moždanim putovima formira senzomotoričke strukture. Mehanizmi i funkcija regulacije počinju u osjetilnim organima – osjetilu vida, sluha, okusa, taktilnim, kemijskim, njušnim, vestibularnim i kinestetičkim osjetilima. Analizirane su sadržajno senzorno-perceptivne, prostorne, kategorijalne, koordinatne određenosti senzomotoričkih reakcija, te funkcija i formiranje prostornog polja. Ukazano je na motoričko-mišićnu određenost funkcije sile i sinergije u formiranju senzomotoričke reakcije. Određeni su strukturalno-funkcionalni mehanizmi neurofiziološke i motoričke regulacije senzomotoričkih reakcija te mehanizmi upravljanja, podražaj, inhibicija i funkcija aferentnih i eferentnih procesa u formiranju senzomotoričkih reakcija. Znanstvena knjiga „Senzomotoričke reakcije čovječjeg tijela – Osnove kineziologije I.“ suvremeno pristupa definiranju predmeta, problema i metoda, tumači senzomotorički sustav, senzomotoričke zakonitosti, istražuje modele i modeliranje vremena reakcije, kao i vremena realizacije senzomotoričkih struktura i njihovih relacija u sklopu istraženih uvjetovanih jednostavnih i složenih senzomotoričkih struktura. Prema tome, ona može biti koristan nosilac informacija za sva dodirna područja u kojima dominiraju informacije iz kineziologije, defektologije, kineziterapije, fiziologije, anatomije, psihologije i drugih relevantnih znanosti. Pored toga ima praktičnu aplikativnu vrijednost u području kineziologije, medicine, defektologije, kineziterapije, neurologije, psihologije i mnogim drugim znanostima. Osnove kineziologije I – znanstvena monografija Miroslava Dodiga

Elementi automatske regulacije 3 Regulacija - mijenjaju se vrijednosti ulaznih veličina sustava (procesni/servisni tokovi) kako bi se postigle željene vrijednosti izlaznih veličina (procesni/servisni tokovi).Pri tome se na teme-lju informacija (očitavanje pokazivanja instrumenata senzori) o neželjenim vrijednostima izlaznih veličina mijenjaju vrijednosti ulaznih veličina (ručno ... Cilj predmeta Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije za polaznike Studija nutricionizma je savladati osnove mikroskopske i makroskopske građe organa u čovjeka, te osnove fukcioniranja ljudskog tijela kroz integraciju organa u funkcionalne sustave. To uključuje: funkcionalnu anatomiju lokomotorornog, kardiovaskularnog, dišnog, probavnog ... 3 1.

Znanstvena knjiga sa 656 stranica, 200 slikovnih prikaza i grafikona, predstavlja osebujno i suvremeno znanstveno djelo. Anatomskim, fiziološkim i kineziološkim spoznajama ... osnove kineziologije Definicija kineziologije trebala bi biti utemeljena na definiciji znanosti koja proučava učinkovitost ljudskih pokreta, zakonitosti procesa vježbanja i kretanja te posljedice tih procesa na čovjeka u najširem smislu (Prskalo, i Sporiš, 2016), a što ima izvor u definicijama (Findak, 1995; Momirović, 1969; Mraković ... Dodig, M., Senzomotoričke reakcije čovječjeg tijela - osnove kineziologije I.

POVEZANE KNJIGE