Priručnik za zaštitu od munje i uzemljenja

Priručnik za zaštitu od munje i uzemljenja - Hasse, Peter | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Hasse, Peter
DIMENZIJA
8,10 MB
NAZIV DATOTEKE
Priručnik za zaštitu od munje i uzemljenja.pdf
ISBN
7348535742955

OPIS

Priručnik za zaštitu od munje t uzemljenje autora Hassea, Wiesingera i Zischanka jedan je od najvaž nijih izvora za projektiranje i izvedbu sustava za zaštitu od djelovanja munje u svijetu. Sadržaj knjige obuhvaća šire polje interesa, pa se knjiga podrobnije bavi: •poviješću istraživanja munja i zaštite od munja •nastankom olujnih ćelija i izbijanjima munja •učestalošću pojave munja i sustavima za upozoravanje •parametrima struje munje oblak-zemlja •magnetskim poljima munja •elektromagnetskim poljem kanala munje •načelima zaštite od djelovanja munje •sustavima hvataljka, odvoda i uzemljenja •izjednačivanjem potencijala u sustavu zaštite od djelovanja munje •približavanjima instalacija •zaštitom od munje električnih instalacija i sustava informacijske tehnologije •metodama ispitivanja i ispitnim generatorima za ispitivanje sastavnica sustava zaštite od munje i za štitnih uređaja •zaštitom ljudi od djelovanja munje •posebnim dodatkom s popisom prihvaćenih hrvatskih norma na području zaštite od munje i vanj skih prenapona i osvrtom na Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/2008). U knjizi su dani mnogi praktični primjeri u kojima su analitički postupci numerički obrađeni, odra žavajući posljednje stanje tehnike temeljeno na nacionalnim i međunarodnim normama za zaštitu od djelovanja munje. Knjiga je namijenjena relativno širokoj stručnoj javnosti: inženjerima i stručnjacima na području projek tiranja, konzaltinga, izvedbe, nadzora, ispitivanja i održavanja pogona te sigurnosti. Priručnik je poseb no namjenjen projektanatima sustava zaštite od munje, ali i drugim stručnjacima koji se u svojim aktiv nostima susreću s problemima vezanim za zaštitu od djelovanja munje na građevine te elektroenergetsku i elektroničku opremu.

I ovdje se preostali prenapon može dodatno smanjiti primjenom daljnjih krajnjih uređaja prenaponske zaštite. Udaljeni udar munje Svrha sustava za zaštitu od munje je da zaštiti Ijude, samu gradevinu i uredaje koji se nalaze unutar nje od izravnog ili neizravnog udara munje kao što je bliski udar u okolini gradevine.

osmisliti sustav za zaštitu građevina od djelovanja munje, 2. osmisliti sustav za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i vodova od izravnih udara munje, 3.

POVEZANE KNJIGE