Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje - Tipurić, Darko | Siezrobi.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togasiezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Tipurić, Darko
DIMENZIJA
5,54 MB
NAZIV DATOTEKE
Korporativno upravljanje.pdf
ISBN
6231931683530

OPIS

Knjiga „Korporativno upravljanje” nastala je u okviru znanstvenog programa Konkurentnost hrvatskih poduzeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a čiji je sastavni dio istraživački projekt Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća. Glavna područja korporativnog upravljanja vezuju se za relacije moći, utjecaja, ovlasti i odgovornosti unutar složenih poslovnih sustava. Pitanja kao što su tko nadzire korporaciju i zašto, kako se korporacijom upravlja i u čijem interesu, tko treba nadzirati korporaciju i na koji način, kakvi su odnosi vlasnika i menadžera te većinskih i manjinskih dioničara; na koji način se štite prava manjinskih dioničara; kako se korporacija odnosi prema javnosti i potencijalnim ulagačima; kako se u korporacijske poslove uključuju druge interesno-utjecajne skupine te kako se štite njihova prava i razmatraju zahtjevi; kako se iskazuje društvena odgovornost poduzeća, određuju korporativno upravljanje. Korporativno upravljanje se može definirati kao sustav nadzornih mehanizama kojima svi dobavljači krucijalnih inputa trebaju osigurati povrate na svoja ulaganja u korporaciji, ne ugrozivši njezin dugoročni opstanak i prosperitet. Ono treba stvoriti okvir za postavljanje najvažnijih ciljeva, određivanje sredstava za njihovo postizanje i praćenje izvedbe te djelotvornosti njihova ostvarivanja. Kvalitetan sustav korporativnog upravljanja rezultira smanjivanjem troškova kapitala i efikasnom uporabom resursa te održavanjem ravnoteže između ekonomskih i socijalnih ciljeva poduzeća. Osim toga, uspješno korporativno upravljanje treba uravnotežiti ciljeve poduzeća, s jedne, i zahtjeve glavnih interesno-utjecajnih skupina, s druge strane. Razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja je conditio sine qua non za poduzeća koja žele prosperirati na tržištima, pribaviti dodatni kapital, ostvarivati konkurentsku prednost i opstati u svijetu sve većih konkurentskih izazova u brzo promjenjivoj okolini, kao i za zemlje koje žele stimulirati investiranje u privatni sektor, privući inozemna ulaganja i stvarati kontekst gospodarskog rasta.

izradila Kodeks korporativnog upravljanja; samostalno započela izrađivati Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. Korporativno upravljanje (engl. Corporate Governance) - bavi se odnosima upravljačkih struktura u organizacijama.

Atlantic Grupa donijela je 2020. godine novi Kodeks korporativnog upravljanja kojim je, zamijenivši dosadašnji, uskladila svoje standarde korporativnog upravljanja s primjenjivom europskom i domaćom regulativom te najboljim međunarodnim praksama korporativnog upravljanja.

POVEZANE KNJIGE