Vijeće Europe i Europska unija

Vijeće Europe i Europska unija - Omejac, Jasna | Siezrobi.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Omejac, Jasna
DIMENZIJA
4,18 MB
NAZIV DATOTEKE
Vijeće Europe i Europska unija.pdf
ISBN
3996045119428

OPIS

Na pisanje ove knjige potaknule su me spoznaje do kojih sam došla predavajući na kolegijima načela europskog upravnog prava i primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne i javne uprave poslijediplomskog doktorskog i specijalističkog studija javnog prava i javne uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rasprave s polaznicima studija tijekom održavanja tih kolegija često su završavale zaključkom da postoji potreba za knjigom/udžbenikom na hrvatskom jeziku u kojoj bi na jednom mjestu bila sažeta temeljna građa o instutucionalnim i pravnim sustavima Vijeća Europe i Europske unije. Bez njihova poznavanja, naime, iznimno je teško razumjeti, a još teže usvajati znanja o materijalnom pravu Vijeća Europe (tzv. konvencijskom pravu) odnosno o materijalnom pravu Europske zajednice (tzv. komunitarnom pravu). Osim toga, više puta je zapaženo da se pojedini akti i institucije Vijeća Europe vrlo često zamjenjuju onima Europske unije, i obrnuto, što dodatno upućuje na potrebu njihova jasnijeg razgraničenja. Doista, važnost Vijeća Europe i Europske unije, ali i složenost njihovih međusobnih odnosa, zahtijevaju dobro poznavanje njihovih osobitih ciljeva, zasebnih institucionalnih ustrojstava i različitih pravnih izvora na kojima počivaju. I Vijeće Europe i Europska unija smatraju se pokretačima ujedinjenja na europskom kontinentu: Vijeće Europe kao najstarija europska politička organizacija, a Europska unija kao jedinstvena ekonomska i politička integracija europskih država koje je pravna narav osobita i nije usporediva ni s jednom »običnom« međunarodnom organizacijom, pa ni s Vijećem Europe. Polazeći od tih temeljnih postavki, knjiga je podijeljena na četiri glave. U glavi I. razmatraju se osnove institucionalnog i pravnog sustava Vijeća Europe. U glavi II. razmatraju se osnove institucionalnog i pravnog sustava Europske unije. U glavi III. razmatraju se dva temeljna akta Vijeća Europe odnosno Europske unije na kojima se zasnivaju njihovi sustavi zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe (zajedno s praksom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu) i Povelja o temeljnim pravima Europske unije (zajedno s praksom Suda pravde Europskih zajednica u Luxembourgu). U glavi IV. razmatraju se međusobni odnosi Vijeća Europe i Europske unije, osobito pitanja pristupanja Europske unije Konvenciji Vijeća Europe i međusobnih odnosa Europskog suda za ljudska prava i Suda pravde Europskih zajednica. U toj se glavi knjige razmatraju i znamenja Vijeća Europe i Europske unije te se razjašnjavaju određena pitanja vezana uz njihova zajednička znamenja. Posebna poglavlja posvećena su odnosima Republike Hrvatske i Vijeća Europe te dosadašnjim odnosima Republike Hrvatske vezanim uz njezino pristupanje Europskoj uniji. U prilozima knjizi sadržani su tekstovi u prijevodima na hrvatski jezik Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe, zajedno s protokolima koji su danas na snazi (prilog 1), Zakona o potvrđivanju Protokola br. 14 uz Konvenciju, koji još uvijek nije stupio na snagu (prilog 2), Povelje o temeljnim pravima Europske unije (prilog 3) i Popis tematskih jedinica pravne stečevine Europske unije po poglavljima, koju je stečevinu Republika Hrvatska obvezna implementirati u nacionalni pravni poredak prije pristupanja Europskoj uniji (prilog 4). Podaci sadržani u knjizi prikazani su prema stanju na dan 1. kolovoza 2008. Taj su dan iznova provjereni pristupi i svim URL adresama na koje se u knjizi upućuje. Na kraju bih željela napomenuti sljedeće: Hrvatska još nije punopravna članica Europske unije, a Povelja o temeljnim pravima Europske unije još nije stupila na snagu, pa građa koja se na njih odnosi, sadržana u knjizi, čini se dostatnom za dobivanje temeljnih spoznaja o Europskoj uniji i komunitarnom pravu. Za razliku od toga, Hrvatska je punopravna članica Vijeća Europe od 1996. godine, a njegova Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na snazi je za Republiku Hrvatsku od 5. studenoga 1997., otkad se na nju proteže i jurisdikcija Europskog suda za ljudska prava. Taj sud je tijekom 50 godina svoga djelovanja tumačeći odredbe Konvencije stvorio iznimno opsežan i složen korpus pravne građe koji se danas prepoznaje kao »konvencijsko pravo«. Zbog njegove praktične važnosti za pravni život u Hrvatskoj i složenosti međunarodnog mehanizma sudskog nadzora nad primjenom Konvencije, konvencijsko pravo Vijeća Europe podrobnije se razrađuje u zasebnoj knjizi, koja se priprema. Stoga se građa koja se odnosi na konvencijsko pravo u ovoj knjizi prikazuje samo u mjeri koja je potrebna da bi se u cijelosti razjasnio utjecaj Vijeća Europe na suvremene pravne poretke 47 europskih država. Zagreb, 1. kolovoza 2008. Jasna Omejec.

Na svakom sastanku Vijeća sudjeluje po jedan ministar iz svake od zemalja Unije. 1.11.1993.) stvara se Europska Unija (EU) - potpisalo 12 članica -težnja je stvaranje državne zajednice s jedinstvenom vanjskom politikom, obranom, zajedničkim novcem (eurom) i zakonima -Zajednička tijela EU-a su: -Europski parlament (Strasbourg) -Vijeće EU i Europska komisija (Bruxelles) -Sud pravde (Luxembourg) Europska unija je danas drugo svjetsko gospodarstvo koje čini petinu svjetskog BDP-a. No u vremenu velikih tehnoloških, geopolitičkih i demografskih promjena, gospodarstvo Europske unije i njeno tržište rada, suočeni su sa sve većom konkurencijom, osobito iz Kine i SAD-a, s kojom se, svi zajedno, moramo nositi. Europska unija.

Koliko Vijeća: jedno ili deset? Vijeće. Najmoćnija institucija EU.

POVEZANE KNJIGE