Psihologija obrazovanja (2. izdanje)

Psihologija obrazovanja (2. izdanje) - Miljković, Dubravka | Siezrobi.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Miljković, Dubravka
DIMENZIJA
5,80 MB
NAZIV DATOTEKE
Psihologija obrazovanja (2. izdanje).pdf
ISBN
5158679960383

OPIS

IZ SADRŽAJA – Uvod u psihologiju obrazovanja – Razvoj i individualne razlike – Teorijski pristupi učenju i njihova primjena – Motivacija i emocije – Upravljanje razredom i disciplina – Učenje i poučavanje – Planiranje i evaluacija obrazovnog procesa – Pozitivna psihologija u obrazovanju Svako poglavlje sadrži detaljan prikaz izvornog istraživanja, preporuke za primjenu u školi, iskustva iz škole, izjave djece i učitelja, primjere iz literature, viceve, pitanja za razmišljanje i provjeru znanja i literaturu preporučenu za dodatno čitanje. IZ RECENZIJA U usporedbi s drugim djelima sličnog sadržaja i namjene može se konstatirati da je to najbolje djelo te vrste u nas. Djelo je izneseno veoma pregledno i jasno kako u sadržajnom tako i u jezičnom pogledu. Dr.sc. Nikola Pastuović, professor emeritus (psiholog i pedagog) U tekstu se nalaze mnogobrojni sadržaji koji se po prvi puta u nas spominju u udžbeniku iz psihologije obrazovanja (primjerice, pozitivna psihologija, rad na internetu, akademska motivacija itd.) što svakako doprinosi njegovoj izvornosti. Ali, ono što ga posebno čini originalnim jest način prezentacije sadržaja: u nas, osim prvog izdanja ovog udžbenika, ne postoji tekst koji tako sustavno i na tako suvremeno didaktički koncipiran način obrađuje problematiku psihologije obrazovanja. Prof. dr. sc. Ana Sekulić Majurec (pedagoginja i psihologinja) Imajući u vidu moja osobna iskustva u vezi s udžbenicima kod nas, moram naglasiti da je u ovome slučaju riječ o iznimno kvalitetnom udžbeniku, pisanom u tradiciji suvremeno pisanih udžbenika u svijetu, popraćeno i nizom šala i citata kao i karikatura čiji je sadržaj povezan sa sadržajem teksta. Mr. sc. Zoran Malenica (sociolog)

SADRŽAJ KOLEGIJA : 1. Uvod u znanstvenu psihologiju 2.

Planiranje i evaluacija obrazovnog procesa, 8. Pozitivna psihologija u odgoju i obrazovanju Psihologija obrazovanja - Dubravka Miljković, Majda Rijavec, Vesna Vlahović-Štetić, Vlasta Vizek Vidović ...

POVEZANE KNJIGE