Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd.

Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd. - Krijan, Pero | Siezrobi.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togasiezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Krijan, Pero
DIMENZIJA
10,91 MB
NAZIV DATOTEKE
Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd..pdf
ISBN
5268124642803

OPIS

Ovaj redakcijski pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku sastoji se od pročišćenog teksta Zakona o općem upravnom postupku (Sl. l. SFRJ, br. 47/86) i teksta Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) u koji je unesena i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-248/94 od 13. XI. 1996. (Nar. nov., br. 103/96). U komentaru se ovaj Zakon navodi skraćeno ZUP. • Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92) Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) izvršene su mnoge terminološke izmjene u preuzetom ZUP-u bivše SFRJ, osobito u čl. 43., ali to nije učinjeno u svim odredbama pa je zbog toga u redakcijski pročišćenom tekstu ZUP-a još ostalo nepromijenjenih izraza koji su napušteni u hrvatskom zakonodavstvu, npr. »organ«, »pravosnažnost«, »uviđaj« i dr. U tekstu komentara pojedinih odredaba ZUP-a takvi su izrazi zamijenjeni izrazima koji terminološki odgovaraju hrvatskom zakonodavstvu.

Note Editor's name, Bogdan Majstrović, at head of title. Bibliography, etc.

travnja 2009. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v.

POVEZANE KNJIGE