Geografija Hrvatske

Geografija Hrvatske - Magaš, Damir | Siezrobi.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na siezrobi.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Magaš, Damir
DIMENZIJA
5,2 MB
NAZIV DATOTEKE
Geografija Hrvatske.pdf
ISBN
7832388968213

OPIS

Nakon više od dvadeset godina samostalne hrvatske države prvo izdanje knjige ”Geografija Hrvatske” značajna je i iščekivana izdavačka novost. Geografski prostor na kojem živi pojedini narod presudno određuje njegovu samobitnost, opstojnost i razvoj – poput jezika i povijesti. Stoga je od iznimnog značenja i zemljopisno poznavanje prostora Republike Hrvatske pa se ovakva monografija, ujedno i prošireni sveučilišni udžbenik, godinama očekivala. „Geografija Hrvatske“, rezultat višegodišnjeg rada, sveobuhvatna je i moderna sinteza geografskih spoznaja o hrvatskom prostoru. Čini je desetak poglavlja sustavno složenih u skladu s načelima suvremene svjetske regionalne geografije. Iscrpno su razrađeni položaj, veličina i obuhvat, prirodnogeografska (reljefna, klimatska, hidrogeografska, pedogeografska, biogeografska) i društvenogeografska (stanovništvo, gospodarstvo, međunarodni status) obilježja suvremenog prostora Hrvatske. Posebno kritički su obrađeni njezin povijesno-geografski razvoj, upravno-teritorijalne mijene i koncepti regionalizacije sve do suvremenih složenih odnosa gravitacijske raščlambe. Ujedno, dat je i pregled razvoja hrvatske geografije uz navode opsežne literature uz svako poglavlje. Ova knjiga je, i kao monografsko izdanje, i kao proširena sveučilišna udžbenička građa, poslije dugo vremena novi predložak geografskom razumijevanju i proučavanju hrvatskog prostora. Inovativnim stajalištima, konceptima i tumačenjima svojevrsna je prekretnica u suvremenom geografskom pristupu u Hrvatskoj. Ujedno je i poticaj novim hrvatskim naraštajima geografa na izradi modernih analitičkih i sintetskih djela o ovom izuzetnom dijelu Europe. Začetnik zadarske geografske škole prof. D. Magaš, utemeljitelj Odjela za geografiju i časopisa Geoadria, te Centra za istraživanje krša i priobalja na Sveučilištu u Zadru, čiji je bio prvi rektor, ovom monografijom daje vrijedan i nezaobilazan doprinos kvalitetnijem poznavanju geografskog prostora suvremene Hrvatske od najstarijih vremena do danas.

Tko uspije izaći iz škole dobit će još jednu dodatnu peticu za kraj :-) REGIONALNA GEOGRAFIJA HRVATSKE Hrvatska se prema prirodnogeografskim i drutvenogeografskim obiljejima moe regionalizirati na panonsko-peripanonsku Hrvatsku koja se sastoji od Sredinje i Nizinske Hrvatske, zatim gorsko-planinsku Hrvatsku odnosno Gorsku Hrvatsku te primorsku ili mediteransku Hrvatsku koja se sastoji od Sjevernog hrvatskog ... "Geografija Hrvatske" prof. dr.

Hrvatska- važniji gradovi Dijagram s okvirima. autor Lussy34.

POVEZANE KNJIGE